Udviklingspuljen 

Djurslands Turistforening råder over nogle økonomiske midler, som løbende kan søges til relevante projekter, arrangementer og lignende for at fremme turismeaktiviteten på Djursland. 

 

Udvælgelseskriterier

Djurslands Turistforening støtter primært ansøgninger med et indhold, som af foreningens bestyrelse vurderes til at kunne medvirke til en væsentlig øget turismeaktivitet og/eller skabe øget opmærksomhed på konkrete turismemuligheder på Djursland. 

 

Hvordan ansøger du?