07. jun 2021

Veloverstået generalforsamling 2021

 

Efter Djurslands Turistforenings generalforsamling den 2. juni 2021 har bestyrelsen konstitueret sig som følgende:

Formand: Poul Nowack

Næstformand: Rikke Alsbjerg Schøning

Kasserer: Karen Lassen

På billedet ses fra venstre: Lotte Elmstrøm Olesen, Nina Barrett, Helle Elkjær (nyt medlem), Poul Nowack, Karen Lassen og Rikke Alsbjerg Schøning. Bestyrelsesmedlem, Torben Johansen, mangler på billedet.

Foreningens formål og fremtidige indsats

Foreningen formål er at arbejde for at styrke og synliggøre turismeoplevelser på Djursland. Det gør vi i samarbejde med virksomheder, kommunale myndigheder, organisation, institutioner, enkeltpersoner og Visit Aarhus.

Djurslands Turistforening har indgået en samarbejdsaftale med Visit Aarhus om fordelingen af den fremtidige turismeindsats på Djursland.

(For at deles om arbejdsopgaverne, er det aftalt, at Rikke overtager formandsposten i turistforeningen den 1. januar 2022.