05. nov 2020

Nyhedsbrev om en travl og anderledes sommer

 

Kære medlemmer af Djurslands Turistforening.

Forårets generalforsamling blev pga. Corona-situationen udskudt til d. 8. september.

Bestyrelsen sagde vi farvel til Per Schultz Petersen og Kjeld Overgaard, som ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Og vi sagde velkommen til to nye medlemmer: Karen Lassen fra Dronningens Ferieby og Torben Johansen fra Viden Djurs og Handel Grenaa.

Foreningens vedtægter er blevet opdateret.

Nu er vi kommet igennem en travl og anderledes sommer, hvor Corona-situationen har været med til at øge turismen i Danmark, og bestemt også i vores område. Vi havde denne sommer simpelthen et rekordstort besøg af især danske turister i Norddjurs. Og vi tror, at det gentager sig i 2021.

 

Kommunen overtager bemandingen af turistkontoret på torvet

Samtidig har vi til vores undren erfaret, at Visit Århus fra årsskiftet ikke længere ønsker at give vores turister personlig service fra turistkontoret på Torvet. De ønsker fremover at betjene vores gæster elektronisk vis deres hjemmeside og i form af trykte turistbrochurer.

Den strategi er vi som lokal turistforening meget uenig i.

Heldigvis træder Norddjurs Kommune til med bemanding af kontoret på torvet fra årsskiftet.

Derfor er det vigtigt, at vi som turistforening er endnu mere på banen og arbejder for at styrke det lokale turistarbejde. Vores gæster skal have en personlig og kvalificeret betjening, når de besøger vores område. De skal guides til at bruge de mange gode tilbud, så de tager hjem og anbefaler ferie på Djursland til andre.

 

Støt op om vores medlemskampagne

Vi går i gang med en medlemskampagne, så vi som forening kan have endnu større vægt bag os i vores samarbejde med både kommunen og Visit Århus.

Vi opfordrer vores medlemmer til at deltage i medlemskampagnen. Giv opfordringen videre til kollegaer, samarbejdspartnere, naboer, venner m.fl.: Støt den lokale turisme ved at melde dig ind i den lokale turistforening.

 

Samtidig vedlægger vi lige en reminder til de medlemmer, der p.t. endnu ikke har nået at betale kontingent for 2020.

 

Med venlig hilsen

 

Birgit Årsnes

Formand for Djurslands Turistforening

Mail: aarsnes.frandsen@stofanet.dk

Tlf. 2344 8014