24. sep 2020

Generalforsamlingen 2020 er nu afholdt

 

Djurslands Turistforening afholdt tirsdag d. 8. september sin årlige generalforsamling. I år fandt den sted på FriskFisken i Grenaa.

Mødet indledtes med et foredrag af Tina Kruse, der fortalte om de mange spændende planer for at få skabt mere ”Liv på Sydhavnen”.

Foreningens formand, Birgit Årsnes, fremlagde årsberetningen, og takkede de afgående medlemmer for deres indsats i årets løb.

Velkommen til to nye medlemmer i bestyrelsen

Der blev valgt to nye medlemmer ind i bestyrelsen, nemlig Karen Lassen og Torben Johansen. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Poul Nowack, Nina Barrett, Lotte Elmstrøm Olesen, Rikke Alsbjerg Schøning og Birgit Årsnes. Som suppleanter genvalgtes Henning Meisler og Henrik Sørensen.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med genvalg af Birgit Årsnes som formand og Rikke Alsbjerg Schønning som næstformand.

Bestyrelsen glæder sig til at gå i gang med arbejdet

Den nye bestyrelse glæder sig til at gå i gang med arbejdet. Og der er nok at tage fat på, nu hvor Visit Århus har besluttet at nedprioritere synligheden i Grenaa fra årsskiftet! Heldigvis ser det ud til, at Norddjurs Kommune derefter overtager driften af turistkontoret på Torvet i Grenaa.

Djurslands Turistforening er derfor klar til at gå i arbejdstøjet for at styrke medlemstallet, så vi i endnu højere grad end tidligere har vægt bag os, når vi arbejder for at markedsføre og synliggøre de mange gode turisttilbud, vi har i Norddjurs.

 

Med venlig hilsen

Birgit Årsnes

Djurslands Turistforening

Tlf. 2344 8014