Norddjurslands skove

På Norddjursland er store dele af landskabet dækket af skovvækst. Man kan møde flere typer af både løvskove og nåleskove. Der er både bøgetræer, birketræer, lærk, fyr og gran osv. Det er lige så varieret, som jordbunden er det.

De fleste af skovene på Djursland er privat ejede. Alligevel må publikum gerne færdes i dem, når blot man ”følger reglerne” og selvfølgelig opfører sig hensynsfuldt. Man må i Danmark færdes i en privat skov på veje og stier til fods eller på cykel fra kl. 8 om morgenen til solnedgang. Man må plukke, hvad man kan nå fra vejen eller stien – men også kun det. Det er ikke kun planter og træer, man skal vise hensyn. Det gælder også de dyr, der bor i skoven. Hvis man færdes stille og roligt, kan man være heldig at møde både krondyr, rådyr, hare, ræv, grævling og sågar vildsvin (indhegnet ved Emmedsbo plantage). 

Støt Vores Sponsorer