Om Djurslands Turistforening

Historie

Djurslands Turistforening blev stiftet den 18. juni 1915 på initiativ af en række borgere i Grenaa. Baggrunden var især, at Grenaa året før havde fået et rigtigt badehotel ”Hotel Grenaa Strand”. Nu skulle der arbejdes på at få den voksende turiststrøm dirigeret især til Grenaa.

Vedtægter

Vedtægterne har været revideret flere gange. De nugældende blev revideret i 2020. De tidligere kan ses på Grenaa Egnsarkiv.

Referater

Referater fra såvel bestyrelsesmøder som generalforsamling kan ses på Grenaa Turistkontor.