Referater fra Bestyrelsesmøder

Datoer for DT's møder

                   

  • 28. oktober 2020
  • 25. november 2020 

Punkter, der ønskes drøftet af bestyrelsen, skal være formanden i hænde en uge før mødet