Referater fra Bestyrelsesmøder

Datoer for DT's møder

                   

  • 10. febuar 2021

Punkter, der ønskes drøftet af bestyrelsen, skal være formanden i hænde en uge før mødet