Datoer for DT's møder i 2018

                   

  • 11. januar 2018
  • 22. februar 2018
  • 21. marts 2018
  • 25. april 2018
  • 15. maj 2018 kl. 17: Generalforsamling. 

Punkter, der ønskes drøftet af bestyrelsen, skal være formanden i hænde en uge før mødet