Se vores seneste nyheder

Grenaa, den 7. juni 2021

BESTYRELSEN FOR DJURSLANDS TURISTFORENING 2021/22

Efter foreningens generalforsamling den 2.6.21, har bestyrelsen konstitueret sig med Poul Nowack som formand, Rikke Alsbjerg Schøning som næstformand og Karen Lassen som kasserer.

På billedet ses fra venstre: Lotte Elmstrøm Olesen, Nina Barrett, Helle Elkjær (nyt medlem), Poul Nowack, Karen Lassen og Rikke Alsbjerg Schøning. Bestyrelsesmedlem, Torben Johansen, mangler på billedet.

Foreningens formål er at arbejde for at styrke og synliggøre turismeoplevelser på Djursland i samarbejde med virksomheder, kommunale myndigheder, organisationer, institutioner, enkeltpersoner og Visit Aarhus.

Djurslands Turistforening har indgået en samarbejdsaftale med Visit Aarhus om fordelingen af den fremtidige turismeindsats på Djursland.

(For at deles om arbejdsopgaverne, er det aftalt, at Rikke overtager formandsposten i turistforeningen den 1.1.22).

Grenaa, den 19 maj 2021

De guidede tur 2021

Så er årets brochure med guidede ture på gaden. Hent den på Grenaa Turistbureau, Torvet 1 i Grenaa eller følg link herunder. 

Grenaa, den 20. april 2021

Generalforsamling i Djurslands Turistforening

Indkaldelse til generalforsamling i Djurslands Turistforening

Onsdag d. 2. juni på Kystvejens Hotel i Grenaa

 

 

Program
Kl. 17: Borgmester Jan Petersen fortæller om kommunens planer på turistområdet
Kl. 18: Spisning
Kl. 19: Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til Birgit Årsnes senest d. 1. maj.  på mail: aarsnes.frandsen@stofanet.dk.

 

Tilmelding
på Tlf. 2344 8014 eller
aarsnes.frandsen@stofanet.dk
senest d. 26. maj kl. 12

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Djurslands Turistforening

 

Grenaa, den 5. november 2020

Nyhedsbrev - en travl og anderledes sommer

Kære medlemmer af Djurslands Turistforening.

 

Forårets generalforsamling blev pga Corona-situationen udskudt til d. 8. september.
Bestyrelsen sagde farvel til Per Schultz Petersen og Kjeld Overgaard, som ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Og vi sagde velkommen til to nye medlemmer: Karen Lassen fra Dronningens Ferieby og Torben Johansen fra Viden Djurs og Handel Grenaa.
Foreningens vedtægter er blevet opdaterede.

Nu er vi kommet igennem en travl og anderledes sommer, hvor corona-situationen har været med til at øge turismen i Danmark, og bestemt også i vores område. Vi havde denne sommer simpelthen et rekordstort besøg af især danske turister i Norddjurs. Og vi tror, at det gentager sig i 2021.

Samtidig har vi til vores undren erfaret, at VisitÅrhus fra årsskiftet ikke længere ønsker at give vores turister personlig service fra turistkontoret på Torvet. De ønsker fremover at betjene vores gæster elektronisk vis deres hjemmeside og i form af trykte turistbrochurer.
Den strategi er vi som lokal turistforening meget uenig i.
Heldigvis træder Norddjurs Kommune til med bemanding af kontoret på torvet fra årsskiftet.


Derfor er det ekstra vigtigt, at vi som turistforening er endnu mere på banen og arbejder for at styrke det lokale turistarbejde. Det er meget vigtigt, at de vores gæster får en personlig og kvalificeret betjening, når de besøger vores område, så de bliver guidet til at bruge de mange gode tilbud, vi kan byde på. Og tager hjem og anbefaler ferie på Djursland til andre.

Vi går derfor i gang med en medlemskampagne, så vi som forening kan have endnu større vægt bag os i vores samarbejde med både kommunen og VisitÅrhus.

Og vi opfordrer vores medlemmer til at deltage i medlemskampagnen. Giv opfordringen videre til kollegaer, samarbejdspartnere, naboer, venner m.fl.: Støt den lokale turisme ved at melde dig ind i den lokale turistforening.

Samtidig vedlægger vi lige en reminder til de medlemmer, der p.t. endnu ikke har nået at betale kontingent for 2020.

 

Med venlig hilsen

Birgit Årsnes
Formand for Djurslands Turistforening
Mail: aarsnes.frandsen@stofanet.dk
Tlf. 2344 8014

Djursland Turistforening Bestyrelse

Grenaa, den 24. september 2020

Den nye bestyrelse glæder sig til at gå i gang med arbejdet

Djurslands Turistforening afholdt tirsdag d.8. september sin årlige generalforsamling, som i år fandt sted på FriskFisken i Grenaa..

Mødet indledtes med et foredrag af Tina Kruse, der fortalte om de mange spændende planer for at få skabt mere ”Liv på Sydhavnen”.

Foreningens formand, Birgit Årsnes, fremlagde årsberetningen, og takkede de afgående medlemmer for deres indsats i årets løb.
Der blev valgt to nye medlemmer ind i bestyrelsen, nemlig Karen Lassen og Torben Johansen. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Poul Nowack, Nina Barrett, Lotte Elmstrøm Olesen, Rikke Alsbjerg Schøning og Birgit Årsnes. Som suppleanter genvalgtes Henning Meisler og Henrik Sørensen.
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med genvalg af Birgit Årsnes som formand og Rikke Alsbjerg Schønning som næstformand.

Den nye bestyrelse glæder sig til at gå i gang med arbejdet. Og der er nok at tage fat på, nu hvor Visit Århus har besluttet at nedprioritere synligheden i Grenaa fra årsskiftet! Heldigvis ser det ud til, at Norddjurs Kommune derefter overtager driften af turistkontoret på Torvet i Grenaa.
Djurslands Turistforening er derfor klar til at gå i arbejdstøjet for at styrke medlemstallet, så vi i endnu højere grad end tidligere har vægt bag os, når vi arbejder for at markedsføre og synliggøre de mange gode turisttilbud, vi har i Norddjurs. 

Læs mere om Djurslands Turistforening på http://www.djurslandsturistforening.dk/

 

Med venlig hilsen
Birgit Årsnes
Djurslands Turistforening
Tlf. 2344 8014

 

Foto af den nye bestyrelse

På billedet ses fra Venstre:
Rikke Alsbjerg Schøning, Birgit Årsnes, Torben Johansen, Nina Barrett, Poul Nowack og Karen Lassen.
(Lotte Elmstrøm Olesen var ikke til stede ved fotograferingen)

Kære medlemmer af Djurslands Turistforening

Grenaa d. 3. april 2020

Så er det igen tid til en kort nyhedsopdatering fra bestyrelsen.

Generalforsamling
Foreningens generalforsamling er udsat til efteråret, hvor verden forhåbentlig er blevet mere normal. Vi indkalder selvfølgelig til generalforsamlingen i god tid.

Kontingent
Ligesom generalforsamlingen udsætter vi også betalingen af kontingent til efter sommeren.

100 hemmelige oplevelser på Djursland
Bogen om de gode turistoplevelser er nu udkommet, og I kan købe den hos den lokale boghandler eller i Dronningens Ferieby. Når Grenaa Turistkontor igen åbner, kan I naturligvis også købe den der. Pris: 125 kr.
Bogen kan også bestilles hos udgiveren, Kari Baklund:
http://skriftogtale.com/100-hemmelige-oplevelser-paa-djursland/
Bogen slår et slag for nogle af de oplevelser som måske ikke er så kendt af så mange. Så det vil være oplagt at lade nogen eksemplarer af bogen ligge fremme som inspiration til turister og lokale gæster / kunder.

Guidede ture 2020
Vi planlægger igen en trykt folder med tilbud om guidede ture til sommer. I år bliver brochuren udvidet med ture i den vestlige del af kommunen ved Dystrup Sø og i Ørsted.
Har du idéer til nye guidede ture, så kontakt bestyrelsen.

 

Ny gammel Grenaa-plakat
Vi arbejder på at kunne få lov til at sælge Viggo Vagnbys flotte plakat med Søren Kanne og teksten ”Grenaa. Søren Kannes by. Byen ved vandet, centrum i landet”. Størrelse: 50 x 70 cm. Vi sender en mail ud, så snart aftalen er i hus.

Facebook
Vi vil meget gerne have små artikler på vores Facebookside ”Djurslands Turistforening” som appetitvækkere for både lokale og turister. Hvis du har ideer til små reklame- og PR-artikler, så kontakt formanden på mail aarsnes.frandsen@stofanet.dk.

 

Med venlig hilsen
Birgit Årsnes

Formand for Djurslands Turistforening 


Tlf. 2344 8014
Mail: aarsnes.frandsen@stofanet.dk

100 HEMMELIGE OPLEVELSER PÅ DJURSLAND

Få masser af gode idéer til aktiviteter i påsken.

Mandag d. 30.03.2020 udkommer bogen 100 HEMMELIGE OPLEVELSER PÅ DJURSLAND

med gode tips til anderledes, spændende oplevelser på Djursland. - Også mange udendørs oplevelser, som er ok i disse Corona-tider.

Køb bogen hos din lokale boghandler eller på

http://skriftogtale.com/bestilling-af-boeger/  Pris: 125 kr.

Når Grenaa Turistkontor åbner igen, kan du naturligvis også købe bogen der.

 

 

Venlig hilsen

Birgit Årsnes
Formand for Djurslands Turistforening 

Kære medlemmer af Djurslands Turistforening

Grenaa d. 28. januar 2020

Så er det igen tid til en kort nyhedsopdatering fra bestyrelsen.
 

Halmstadfærgen
Foreningen deltager i fejringen af Halmstadfærgens start lørdag d. 1. februar. I kan møde os i teltet på havnen om morgenen, og Visit Århus har en stand på Kattegatcentret om formiddagen. Desuden kommer der en udstilling på Grenaa Turistkontoret med billeder og korte fortællinger om vores Sveriges-færger gennem tiderne.
Turistkontoret har allerede et samarbejde i gang med udveksling af turistbrochurer og turistinfo med Destination Halmstad.

Forårsmesse og Fest-i-Vand
Djurslands Turistforening er med på en stand på Forårsmessen d. 14.-15. marts og på Grenaa Havn til Fest-i-Vand d. 14.-15. juni. Måske ses vi der?

Den gamle smedje
Sammen med BLIN (Bygnings- og Landskabskultur i Norddjurs) arbejder vi på at få mere aktivitet i den gamle smedje på Nytorv i Grenaa. Vi arbejder hen imod flere åbningsdage og mere aktivt smedearbejde i den gamle smedje.

Guidede ture 2020
Vi udgiver igen en trykt folder med tilbud om guidede ture i 2020. I år bliver brochuren udvidet med flere ture i bl.a. Ørsted og Gjerrild. Vi modtager gerne forslag til andre byture rundt i kommunen!

Facebook
Vi vil meget gerne have små artikler på vores Facebookside ”Djurslands Turistforening” som appetitvækkere for både lokale og turister. Kom gerne med ideer til små reklame- og PR-artikler til formanden på mail aarsnes.frandsen@stofanet.dk.

Generalforsamling (UDSKUDT - ny dato kommer snarest) 
Foreningens generalforsamling afholdes tirsdag d. 12. maj i Friskfiskens lokaler. Jacob Lænsø holder et oplæg om arbejdet med Bæredygtighedens Hus inden selve generalforsamlingen.
I får en indkaldelse til generalforsamlingen senere, men sæt allerede X i kalenderen nu.
 

Birgit Årsnes
Formand for Djurslands Turistforening 

 

Vi byder vores nye Halmstadfærge velkommen!

 

Turistforeninger er med til at byde vores nye Halmstadfærge velkommen d. 1. februar på Grenaa Havn.

Samtidig markerer vi det nye samarbejde med Halmstad på Grenaa Turistkontor med en udstilling om "vores" Sverigefærger gennem tiden. 

 

Birgit Årsnes
Formand for Djurslands Turistforening 

 

Glædelig jul og godt nytår!

Djurslands Turistforening ønsker alle en travl men hyggelig december, en god jul og alt godt i det nye år!

Bedste hilsner fra
Birgit Årsnes og Rikke Schøning

Djurslands Turistforening arbejder for at styrke og synliggøre turismeoplevelser på Djursland.

Vi samarbejder med virksomheder, kommunale myndigheder og lokale organisationer.
Mange lokale erhvervsdrivende er medlem af foreningen, og det er vi meget glade for.
MEN vi vil gerne have endnu flere personlige medlemmer. Mennesker, der ønsker at arbejde for, at Djursland er et attraktivt sted både at besøge og at bosætte sig i.


Som borgere i Norddjurs kan vi hver for sig være gode ambassadører for vores kommune i mange sammenhænge: til familiefester og alle steder, hvor vi er sammen med andre mennesker.
Du kan også være ambassadør for vores lokalområde ved at melde dig ind i Djurslands Turistforening. Du finder en indmeldelsesblanket under Forside - Bliv medlem

Birgit Årsnes
Formand for Djurslands Turistforening 

 

Bliv medlem her

Tilmelding til Nyheder