Velkommen til Djurslands Turistforening

Djurslands Turistforening mener turisme skal være hele Djurslands projekt!

Vi har en vision: Ultimo 2018 skal vi dække hele Djursland! 

Se referatet fra vores seminar

Om Djurslands Turistforening

Djurslands Turistforening, som geografisk dækker Norddjurs Kommune men også har medlemmer fra Syddjurs Kommune, har til formål at støtte og udbrede kendskabet til turismemulighederne i vores område

Målsætninger

Djurslands Turistforening er den lokale organisation, der arbejder på ”græsrodsniveau” og har de lokale kontakter og interesser.

 

Medlemmer

Man kan blive medlem af Djurslands Turistforening ved at kontakte Turistkontoret i Grenaa, Torvet 1, 8500 Grenaa, tlf. 8758 1200, grenaa@visitdjursland.com
 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Valgperioden er to år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Kort over Norddjurs